Duomenys. Tyrimai. Vizualizacija.


Mūsų paslaugos

Rinkos tyrimai:
          produkto tyrimas
          rinkos analizė
          UX/UI tyrimai
          vartotojų patirties tyrimai
          vartotojų segmentavimas

Organizacijų diagnostika:
          lyderystė ir vadovavimo stiliai (vadovų vertimas)
          komandinis darbas ('team work')
          mobingas
          organizacinis klimatas
          pasitenkinimas darbu
          perdegimas
          360 tyrimas

Duomenų analizė (SPSS) (faktorinė, klasterinė, regresinė analizės, psichometriniai skaičiavimai, segmentavimas).

Klausimynų ir anketų kūrimas bei validavimas.

Konsultacijos dėl duomenų analizės ir tyrimų.

      

Dėl išsamesnės informacijos prašome susisiekti su mumis!